English version
Anya Krest

Anya Krest

Kort om

Tilknyttet studieprogrammene bachelor i økonomi og administrasjon, masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet) og årsstudiet i økonomi og ledelse ved OsloMet (HHS), Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

Jobber med:
- generell veiledning og oppfølging av studenter
- fritak, innpassing og godskriving av utdanning
- administrasjon av studiesaker
- eksamen
- klage og begrunnelse vedrørende karakter på eksamen
- programplaner
- rapportering av utdanningskvalitet
- DHB-rapportering
- saksbehandling av klage på formell feil ved eksamen

Administrative arbeidsområder

Canvas   Eksamen   Studieveiledning   Vitnemål   Felles studentsystem FS