English version
Asbjørn Pedersen

Asbjørn Pedersen

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Pedersen, Asbjørn Olav; Hoff, Kjell Gunnar (2019). Grunnleggende regnskap 2: Analayse av finansregnskapet. ISBN: 978-82-15-03462-1. 384 s. Universitetsforlaget.

Pedersen, Asbjørn Olav; Hoff, Kjell Gunnar (2019). Grunnleggende regnskap 1: Finansregnskapet. ISBN: 978-82-15-03461-4. 440 s. Universitetsforlaget.

Pedersen, Asbjørn Olav; Hoff, Kjell Gunnar; Voldsund, Terje; Kolstad Hansen, Svein (2016). Grunnleggende regnskap 1: Finansregnskapet. ISBN: 978-82-15-02793-7. 433 s. Universitetsforlaget.

Hoff, Kjell Gunnar; Pedersen, Asbjørn O. (2015). Grunnleggende regnskap 2: Analyse av finansregnskapet. ISBN: 978-82-15-02389-2. 384 s. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig