English version
Awais Ahmed

Awais Ahmed

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ahmed, Awais (2023). Numerical aspects of phase field models for low-temperature fracture in asphalt mixtures. Case Studies in Construction Materials .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig