English version
Baki Vurucu

Baki Vurucu

Kort om

Økonomirådgiver som har ansvar for enhetene
- Fakultetsledelsen (15000)
- Institutt for offentlig administrasjon og velferd (154*)
- Istitutt for sosialfag (155*)
- Handelshøyskolen ved HiOA (HHS)(156*)

Administrative arbeidsområder

Lønn   Bilagshåndtering   Fakturabehandling   Innkjøp   Økonomi rapportering   Basware   Brukerstøtte SAP   Langtidsbudsjett   Refusjon