English version
Berit Bø

Berit Bø

Kort om

Ansatt som universitetslektor på videreutdanning i stråleterapi som er en 1-årig videreutdanning på Fakultet for helsevitenskap. Utdannet radiograf og stråleterapeut med master i profesjonsetikk.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bø, Berit ; Furre, Torbjørn ; Dale, Einar (2021). Radiotherapy of tongue cancer using an intraoral stent: a pilot study. Journal of Radiotherapy in Practice.
https://doi.org/10.1017/S1460396921000078

Bø, Berit ; Hvaale, Silje ; Bering Hydal, Jørgen ; Fallmyr, Ida; Jørgensen, Kristin; Hustad Nilsskog, Remi Andreas; Malinen, Eirik (2009). Variations in bladder volume and equivalent uniform dose for prostate cancer patients reciving external radiotherapy. Radiotherapy and Oncology. Vol. 92.

Bø, Berit ; Jessen, Kine; Heimdal, Kine; Blixt Fossheim, Eirun (2009). Survey of Norwegian practice regarding recommendations in use of vaginal dilators. Radiotherapy and Oncology. Vol. 92.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig