English version
Berit Bø

Berit Bø

Kort om

Ansatt som universitetslektor på videreutdanning i stråleterapi som er en 1-årig videreutdanning på Fakultet for helsevitenskap. Utdannet radiograf og stråleterapeut med master i profesjonsetikk.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bø, Berit; Furre, Torbjørn; Dale, Einar (2021). Radiotherapy of tongue cancer using an intraoral stent: a pilot study. Journal of Radiotherapy in Practice .

Bø, Berit; Hvaale, Silje; Bering Hydal, Jørgen; Fallmyr, Ida; Jørgensen, Kristin; Hustad Nilsskog, Remi Andreas; Malinen, Eirik (2009). Variations in bladder volume and equivalent uniform dose for prostate cancer patients reciving external radiotherapy. Radiotherapy and Oncology . Vol. 92.

Bø, Berit; Jessen, Kine; Heimdal, Kine; Blixt Fossheim, Eirun (2009). Survey of Norwegian practice regarding recommendations in use of vaginal dilators. Radiotherapy and Oncology . Vol. 92.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig