English version
Berthe Dongmo-Engeland

Berthe Dongmo-Engeland

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Han, Daguang; Rolfsen, Christian Nordahl; Dongmo-Engeland, Berthe; Hjelmbrekke, Hallgrim; Hosamo, Haidar; Hu, K; Guo, Tao; Ying, Chunli (2021). Research on BIM and virtual pre-assembly technology in construction management. Scherer, Raimar; Semenov, Vitaly (Red.). ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Kapittel. s. 351-356. CRC Press.

Dongmo-Engeland, Berthe; Hjelseth, Eilif (2016). Life-cycle cost explored by the Integrated Design and Delivery Solution framework. Bakker, Jaap; Frangopol, Dan. M.; van Breugel, Klaas (Red.). Life-Cycle of Engineering Systems: Emphasis on Sustainable Civil Infrastructure: Proceedings of the Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (ILCCE 2016). SS11: Learning cycles in Life-Cycle asset management. s. 1766-1772. CRC Press.
https://www.crcpress.com/Life-Cycle-of-Engineering...

Dongmo-Engeland, Berthe; Merschbrock, Christoph (2016). A research review on Building Information Modelling in Infrastructure projects. Bakker, Jaap; Frangopol, Dan. M.; van Breugel, Klaas (Red.). Life-Cycle of Engineering Systems: Emphasis on Sustainable Civil Infrastructure: Proceedings of the Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (ILCCE 2016). MS5: Building Information Models for the Life-Cycle. s. 601-607. CRC Press.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig