English version
Bita Joudi

Bita Joudi

Forskningsprosjekter

  • MaxBiogas-prosjektet

    OsloMet og Veas samarbeider om å utvikle digitale teknologier som kan gjøre biogassproduksjon mer energieffektiv og minimere miljøpåvirkningen, og øke digital kompetanse i vannbransjen i Norge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gjengedal, Elin Lovise Folven; Joudi, Bita ; Heim, Michael; Steffensen, Inger-Lise; Lund, Vidar (2023). Uranium and lanthanum in Norwegian drinking water – Is there cause for concern?. 11 s. Science of the Total Environment. Vol. 889.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164287Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig