Borgny Ween

Borgny Ween

Kort om

Radiograf med videreutdanning i stråleterapi, digital radiografi og pedagogikk. MSc-oppgave på persepsjon av urogrammer. Underveis med PhD, tema: Bildekvalitet ved thorax-undersøkelser.
Yrkespraksis fra nevro-radiologi, CT, angiografier, pediatrisk radiografi, onkologisk radiografi m.m., tils.ca 20 år og har ca 20 års erfaring fra høgskolene (HiOA og HiG). Har arbeidet med flere bildekvalitetsprosjekter, både nasjonale og internasjonale. Hadde også gleden av å starte radiografi-utdanning ved HiG, og Radiografi-forskningsgruppa (RadForum).

Startet Radiography Open, et online-tidsskrift fra HiOA.
Er reviewer for tre internasjonale fagtidsskrift.
Medlem i Profesjonsrådet for radiografutdanning, et UHR-råd etablert 2014. Har autorisasjonssøknader for radiografi, oppdrag fra NOKUT/ SAK.

Privat; supporter av organisasjonen Possible (www.possiblehealth.org) som drifter et sykehus i Nepal. Pengene tjenes ved at jeg arrangerer rockekonserter i Norge. Kombi moro og nytti

Fagområder

Emner

Radiografi, Bildekvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Bremnes, Alexander; Kubosh, Lise Kristin; Ween, Borgny (2017). Optimization of Codman® Hakim® adjustable valve radiography. 13 s. Radiography Open . Vol. 3.

Ween, Borgny; Jakobsen, Jarl Åsbjørn (2015). Sharpness and noise in digital chest radiographs, assessed by visual rating. Radiography Open . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/3003

Bhatt, Chhavi Raj; Widmark, Nils Anders; Shrestha, Shanta-Lall; Khanal, Tara; Ween, Borgny (2012). Occupational Radiation Exposure in Health Care Facilities. Kathmandu University Medical Journal . Vol. 10.
http://www.kumj.com.np/issue/39/48-51.pdf

Voima Hellebring, Tiina; Grônroos, Eija; Varonen, Heidi; Ween, Borgny; Waaler, Dag; Henner, Anja; Ahonen, Sanna-Mari; Kurtti, Juha; Saloheimo, Tuomio; Fridell, Kent (2011). e-Learning philosophy and structure for a Nordic education project in evidence based radiography. Third European IRPA Congress. 14 – 18 June 2010 Helsinki, Finland. Radiation protection – science, safety and security www.irpa2010europe.com. KAPITTEL. s. 1146-1146.
http://www.irpa2010europe.com/pdfs/proceedings/S07...

Grônroos, Eija; Varonen, Heidi; Hellebring, Tiina; Ween, Borgny; Waaler, D; Henner, Anja; Ahonen, Sanna-Mari; Kurtti, Juha; Saloheimo, Tuomio; Fridell, Kent (2010). Better evidence-based quality in radiographic imaging by e-Learning?. Book of abstracts 'Third European IRPA Congress. KAPITTEL. s. 1204-1211.
http://dx.doi.org/10.1594/ecr2010/C-3005

Guðjónsdóttir, Jónína; Ween, Borgny; Olsen, Dag Rune (2010). Optimal Use of Automatic Exposure Control in CT: a Literature Review. Radiologic Technology . Vol. 81.
http://uio.academia.edu/BorgnyWeen

Bhatt, Chhavi Raj; Joshi, Omkar; Koirala, Bibek; Pokhrel, Asmita; Ween, Borgny; Dhakal, Hari Prasad (2009). Gender empowerment in Nepal for sustainable development. Gender empowerment in Nepal for sustainable development. faglig_bok_institusjon. s. 296-301.
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/oppdragsrapport/20...

Bhatt, Chhavi Raj; Sharan, Krishna; Ninan, Jefy; Sathian, Brijesh; Ween, Borgny; Olsen, Dag Rune (2009). Cancer Treatment by Radiotherapy in Western Nepal: A Hospital-based Retrospective study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention . Vol. 10.
http://www.apocp.org/cancer_download/Volume10_No2/...

Ween, Borgny; Olstad, Marte; Jakobsen, Jarl Åsbjørn; Olsen, Dag Rune (2009). Pediatric digital chest radiography, comparison of grid vs. non-grid techniques. European Journal of Radiography . Vol. 1.
http://uio.academia.edu/BorgnyWeen

Klein, Alexandra; Thoresen, Victoria W.; Bhatt, Chhavi Raj; Ween, Borgny; Dhakal, Hari P. (2009). Gender Empowerment in Nepal for Sustainable Development. Making a Difference: Putting Consumer Citizenship into Action: Proceedings of the Sixth International Conference of The Consumer Citizenship Network, Berlin, Germany 2009. ISBN: 9788276717563. 328 s.
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/oppdragsrapport/20...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig