English version
Borgny Ween

Borgny Ween

Kort om

Radiograf. Videreutd. i stråleterapi, digital radiografi og pedagogikk.
MSc-tema Persepsjon av urogrammer. PhD underveis: Bildekvalitet ved rtg thorax.
Yrkespraksis fra nevro-rad, CT, angiografier, pediatrisk radiografi, onkologisk radiografi m.m., tils. 20 år i sykehus og 20+ år ved høgskoler/univ (Gjøvik/Oslo). Stortrivdes med alt.

Bildekvalitetsprosjekter, nasjonalt og nordisk.
Startet:
- radiografi-utdanning ved Høgskolen på Gjøvik
- radiografi-forskningsgruppa, RadForum
- fagtidskriftet Radiography Open https://journals.hioa.no/index.php/radopen
Reviewer for tre internasjonale fagtidsskrift.
Profesjonsråd for radiografutdanning, UHR-råd fra 2014.
Autorisasjons-søknader for radiografi, oppdrag NOKUT/ SAK.

Supporter av www.possiblehealth.org som drifter helsetjeneste i vest-Nepal. Penger tjenes ved å arrangerer rockekonserter i Norge, hittil overført 20mill Np rupees.
Kombi moro og nyttig !
Mormor, Svalbard-entusiast og Queen-fan.

Fagområder

Emner

Radiografi   Bildekvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Bremnes, Alexander; Kubosh, Lise Kristin; Ween, Borgny (2017). Optimization of Codman® Hakim® adjustable valve radiography. 13 s. Radiography Open. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/radopen.1998

Ween, Borgny ; Jakobsen, Jarl Åsbjørn (2015). Sharpness and noise in digital chest radiographs, assessed by visual rating. 21 s. Radiography Open. Vol. 1.
https://doi.org/10.7577/radopen.1528

Bhatt, Chhavi Raj; Widmark, Nils Anders; Shrestha, Shanta-Lall; Khanal, Tara; Ween, Borgny (2012). Occupational Radiation Exposure in Health Care Facilities. 4 s. Kathmandu University Medical Journal. Vol. 10.
http://www.kumj.com.np/issue/39/48-51.pdf

Voima Hellebring, Tiina; Grônroos, Eija; Varonen, Heidi; Ween, Borgny ; Waaler, Dag; Henner, Anja; Ahonen, Sanna-Mari; Kurtti, Juha; Saloheimo, Tuomio; Fridell, Kent (2011). e-Learning philosophy and structure for a Nordic education project in evidence based radiography. Holm, Lars-Erik (Red.). Third European IRPA Congress. 14 – 18 June 2010 Helsinki, Finland. Radiation protection – science, safety and security www.irpa2010europe.com. s. 1146-1146. Nordic Society for Radiation Protection.
http://www.irpa2010europe.com/pdfs/proceedings/S07

Grônroos, Eija; Varonen, Heidi; Hellebring, Tiina; Ween, Borgny ; Waaler, D; Henner, Anja; Ahonen, Sanna-Mari; Kurtti, Juha; Saloheimo, Tuomio; Fridell, Kent (2010). Better evidence-based quality in radiographic imaging by e-Learning?. Book of abstracts 'Third European IRPA Congress. s. 1204-1211. NSFS - Nordic Society for Radiation Protection.
https://hioa.academia.edu/BorgnyWeen

Guðjónsdóttir, Jónína; Ween, Borgny ; Olsen, Dag Rune (2010). Optimal Use of Automatic Exposure Control in CT: a Literature Review. Radiologic Technology. Vol. 81.
http://uio.academia.edu/BorgnyWeen

Bhatt, Chhavi Raj; Sharan, Krishna; Ninan, Jefy; Ween, Borgny ; Olsen, Dag Rune (2009). Cancer treatment by radiotherapy in Western Nepal: a hospital-based study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

Klein, Alexandra; Thoresen, Victoria W.; Bhatt, Chhavi Raj; Ween, Borgny ; Dhakal, Hari P. (2009). Gender Empowerment in Nepal for Sustainable Development. Making a Difference: Putting Consumer Citizenship into Action: Proceedings of the Sixth International Conference of The Consumer Citizenship Network, Berlin, Germany 2009. ISBN: 9788276717563. 328 s. Høgskolen i Hamar. Vol. 1.
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/oppdragsrapport/20

Bhatt, Chhavi Raj; Joshi, Omkar; Koirala, Bibek; Pokhrel, Asmita; Ween, Borgny ; Dhakal, Hari Prasad (2009). Gender empowerment in Nepal for sustainable development. Gender empowerment in Nepal for sustainable development. s. 296-301. Høgskolen i Hedmark.
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/oppdragsrapport/20

Bhatt, Chhavi Raj; Sharan, Krishna; Ninan, Jefy; Sathian, Brijesh; Ween, Borgny ; Olsen, Dag Rune (2009). Cancer Treatment by Radiotherapy in Western Nepal: A Hospital-based Retrospective study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Vol. 10.
http://www.apocp.org/cancer_download/Volume10_No2/

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig