English version
Carina Mørch-Storstein

Carina Mørch-Storstein

Kort om

Jeg er prosjekt- og endringsleder ved IT.

Jeg ledet Tjenesteplattformprosjektet 2019-2021. 

Jeg var prosjektleder for TP-prosjekt: innføring av nytt timeplan system TP fra februar 2018 til juni 2019.

Jeg har tidligere vært timeplanlegger og superbruker for Fronter og Canvas for HV 2011-2018.

Administrative arbeidsområder

Opplæring   Risiko og sårbarhetsanalyse   Kurs   Analyse   Canvas   Internkommunikasjon   Nettredaktør   Digitalisering   Systemutvikling   Systemadministrasjon   Systemeier   Prosjektledelse   Organisasjonsutvikling