English version
Cecilia Roberts

Cecilia Roberts

Kort om

Seniorrådgiver FoU

Hovedfag i Administrasjon og organisasjonsvitenskap (Admorg) ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Bergen.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Administrative arbeidsområder

Utredning   Forskningsinfrastruktur   Forskningskvalitet   Forskningsetikk   Personvern i forskning   Høringsuttalelser

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Mathisen, Gigliola; Halvorsen, Tor; Skauge, Tom Roger; Roberts, Cecilia (2006). Multilateral organisations and the global governance of higher education and research. 22nd EGOS Colloquium 2006. Uib/Rokkan senteret/NHH/Sintef/Uio.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig