English version
Christian Haug

Christian Haug

Kort om

Seniorrådgiver ved Seksjon for digitalisering av utdanning i Avdeling for utdanning. Systemadministator for Canvas, Panopto og CES

Sertifisert kommunikolog – se kommunikologi.no for nærmere info.
- Opplæring og rådgivning i bruk av digitale verktøy i utdanning (Canvas, Office365, +++).
- Generell brukerstøtte og veiledning til fornuftig bruk av slike verktøy.
- Utvikling av kurs og brukerveiledninger.
- Sysadmin for Canvas

Sertifisert kommunikolog (se kommunikologi.no for nærmere info).

Administrative arbeidsområder

Digitale læringsressurser   Canvas   Digitalisering   IT-støtte til utdanning   Brukerstøtte   Systemadministrasjon   Digital rådgiving   Internkommunikasjon   Opplæring