English version
Dag K Flater Hwang

Dag K Flater Hwang

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Jens Petter; Hwang, Dag K Flater (2016). Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i det offentlige - innhold og utfordringer. Mulder, Bernhard Johan (Red.). Sui Generis. Festskrift til Stein Evju. Kapittel. s. 68-77. Universitetsforlaget.

Hwang, Dag K Flater (2013). Vincent de Gournay (1712-1759), laissez faire og den første liberale samfunnsøkonomiske skole. Samfunnsøkonomen . Vol. 127.

Hwang, Dag K Flater (2013). Da fransk samfunnsøkonomi ble vitenskap. Fransklæreren. Vol. 27.

Hwang, Dag K Flater (2012). Maurice Allais (1911-2010). Samfunnsøkonomen . Vol. 126.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig