English version
Einar Bakke

Einar Bakke

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bakke, Einar; Leite, Tore; Thorburn, Karin S. (2017). Partial adjustment to public information in the pricing of IPOs. Journal of Financial Intermediation . Vol. 32.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig