English version
Einar Bakke

Einar Bakke

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bakke, Einar ; Leite, Tore; Thorburn, Karin S. (2017). Partial adjustment to public information in the pricing of IPOs. Journal of Financial Intermediation. Vol. 32.
https://doi.org/10.1016/j.jfi.2016.09.003Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig