English version
Elise Wagner Finnanger

Elise Wagner Finnanger

Kort om

Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning:
Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse. Fordypning i arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv. 

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki:
Introduction to Psychology, Sociology of Education, Ethics and Greek Language 

Rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 

Fagområder

Emner

Familiepedagogikk   Barn i familie   Flerspråklighet   Barnelitteratur   Barndom   Barnehage   Interkulturell kommunikasjon   Kulturelt mangfold   Kompetanseheving   Digitale læringsressurser   Litteraturformidling   Barn og språk   Flerspråklighet/ flerspråklig litteratur   Universell utforming for læring   Religion og familie   Interkulturell forståelse

Land

Norge

Administrative arbeidsområder

Digital rådgiving   Kurs   Sosiale medier   Nettpublisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Wagner Finnanger, Elise (2023). morsmal.no/morsmalsdagen2023.

Wagner Finnanger, Elise; Bourgeois, Isabel; Sundt, Ingeborg Berven (2023). Flerspråklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Flerspråklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Barnehagelærerutdanningen på OsloMet.

Wagner Finnanger, Elise (2022). Snakk om .

Wagner Finnanger, Elise (2022). Med flere språk i biblioteket. Flerkulturelt bibliotekmøte. Det flerspråklige bibliotek.

Wagner Finnanger, Elise (2022). https://morsmal.no/.

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig