English version
Elise Wagner Finnanger

Elise Wagner Finnanger

Kort om

Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse. Fordypning i arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv. Utenlandspraksis i Thessaloniki, Hellas v/ Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. 

Spesielt interessert i barnelitteratur, familiesamarbeid, flerspråklighet og å jobbe med flere språk i barnehagen gjennom litteratur, prosjektarbeid og involvering av familiene. 

Rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO (2022 - d.d). 

Fagområder

Emner

Familiepedagogikk   Barn i familie   Flerspråklighet   Barnelitteratur   Barndom   Barnehage   Interkulturell kommunikasjon   Kulturelt mangfold   Kompetanseheving   Digitale læringsressurser   Litteraturformidling   Barn og språk   Flerspråklighet/ flerspråklig litteratur   Universell utforming for læring   Religion og familie   Interkulturell forståelse

Land

Norge

Administrative arbeidsområder

Digital rådgiving   Kurs   Sosiale medier   Nettpublisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Wagner Finnanger, Elise (2023). NAFOs flerspråklige ressurser rettet mot barnehagefeltet. Mangfoldskompetanse og aksjonslæring, plandag. Bydel Søndre Nordstrand Enhet Barnehager.

Wagner Finnanger, Elise (2023). Trespråklig fortellerstund av "Skinnvotten" på dari, tamil og norsk. Trespråklig fortellerstund av "Skinnvotten" på dari, tamil og norsk. Morsmålsdagen 2023. . Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Barnebokinstituttet, Det flerspråklige bibliotek, Deichman og Leser søker bok.

Wagner Finnanger, Elise (2023). morsmal.no/morsmalsdagen2023.

Wagner Finnanger, Elise ; Bourgeois, Isabel ; Sundt, Ingeborg Berven (2023). Flerspråklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Flerspråklig og kulturelt mangfold i barnehagen . Barnehagelærerutdanningen på OsloMet.

Wagner Finnanger, Elise (2022). Snakk om .

Wagner Finnanger, Elise ; Østli, Lene Katrine (2022). Med flere språk i biblioteket. Flerkulturelt bibliotekmøte. Det flerspråklige bibliotek.

Wagner Finnanger, Elise (2022). https://morsmal.no/.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig