English version
Ella Getz Wold

Ella Getz Wold

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eggertsson, Gauti; Summers, Lawrence H.; Juelsrud, Ragnar Enger; Wold, Ella Getz (2023). Negative nominal interest rates and the bank lending channel. 75 s. Review of Economic Studies.
https://doi.org/10.1093/restud/rdad085

Eggertsson, Gauti; Robbins, Jacob; Wold, Ella Getz (2021). Kaldor and Piketty's facts: The rise of monopoly power in the United States. Journal of Monetary Economics. Vol. 124.
https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2021.09.007

Juelsrud, Ragnar Enger; Wold, Ella Getz (2020). Risk-weighted capital requirements and portfolio rebalancing. Journal of Financial Intermediation.
https://doi.org/10.1016/j.jfi.2018.10.002Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig