English version
Erik Grimsmo

Erik Grimsmo

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Konstruksjonsteknologi

Emner

Konstruksjonsmekanikk   Stål   Fastoffmekanikk   Materialmekanikk

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Grimsmo, Erik Løhre; Dæhli, Lars Edvard; Hopperstad, Odd Sture; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2017). Comparison of damage models in numerical simulations of fillet welds under quasi-static and impact loading. Procedia Engineering . Vol. 197.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Grimsmo, Erik Løhre; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2017). How placement of nut determines failure mode of bolt-and-nut assemblies. Steel Construction . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/11250/2472876

Grimsmo, Erik Løhre; Dæhli, Lars Edvard; Hopperstad, Odd Sture; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2017). Numerical study of fillet welds subjected to quasi-static and impact loading. International Journal of Mechanical Sciences . Vol. 131-132.
http://hdl.handle.net/11250/2473462

Grimsmo, Erik Løhre; Clausen, Arild Holm; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus (2017). Fillet welds subjected to impact loading – an experimental study. International Journal of Impact Engineering . Vol. 108.

Grimsmo, Erik Løhre; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2016). Failure modes of bolt and nut assemblies under tensile loading. Journal of constructional steel research . Vol. 126.
http://hdl.handle.net/11250/2444453

Grimsmo, Erik Løhre; Clausen, Arild Holm; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus (2016). A numerical study of beam-to-column joints subjected to impact. Engineering structures . Vol. 120.
http://hdl.handle.net/11250/2437555

Grimsmo, Erik Løhre; Clausen, Arild Holm; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus (2015). Beam-to-column joints subjected to impact loading. Heinisuo, Markku; Mäkinen, Jari (Red.). Proceedings of The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC-2015). Contribution262. Tampere University of Technology.

Grimsmo, Erik Løhre; Clausen, Arild Holm; Langseth, Magnus; Aalberg, Arne (2015). An experimental study of static and dynamic behaviour of bolted end-plate joints of steel. International Journal of Impact Engineering . Vol. 85.
http://hdl.handle.net/11250/2437587Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig