English version
Eva Skals Johnskareng

Eva Skals Johnskareng

Kort om

Jobber med kompetanseutvikling innen yrkesfagfeltet og støtter faglig ansatte og ledere i anbudsarbeid, kontrakter, budsjett, økonomistyring, prosjektplaner, rapportering, seminar og kontakt med oppdragsgivere. Jeg har også ansvaret for nettsider, rekruttering og markedsføring i samarbeid med OsloMets kommunikasjonsrådgivere.

Prosjektporteføje:
- Lærerspesialistutdanning i helse- og oppvekstfag
- Spesialpedagogikk 2, 8.-13. trinn (kompetanse for kvalitet)
- Veilederutdanning for skole 1.-10. trinn
- Innovasjonspedagogikk
- Studier for arbeidsledige og permitterte som følge av koronapandemien
- Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag
- Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis for yrkesfag og videregående skole

Administrative arbeidsområder

Markedsføring   Nettpublisering   Prosjektledelse   Økonomistyring   Kontrakter   Anbudskonkurranser   Etter- og videreutdanning (EVU)   Kurs   Konferanser   Oppdragsvirksomhet