English version
Hanne Birgitte Ingeborg Heiervang

Hanne Birgitte Ingeborg Heiervang

Kort om

Koordinator for Livslang læring/ EVU, ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Fagområder

Emner

Minoritetsungdom   Studentrekruttering

Administrative arbeidsområder

Arbeidslivskontakt   Karriereutvikling   Etter- og videreutdanning (EVU)   Arrangementer

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Heiervang, Hanne Birgitte Ingeborg (2011). Holdninger til estetiske fag blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Et rekrutteringsprosjekt. 20 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig