English version
Hanna Karv

Hanna Karv

Kort om

Ledelse og koordinering av Seksjon for forskning og utvikling. Seksjonen har følgende ansvarsområder:

Administrative arbeidsområder

Cristin   EU   Finansiering   Forskerutdanning   Forskningsetikk   Forskningskvalitet   Forskningspolitikk   Forskningssamarbeid   Forskningsstrategi

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Karv, Hanna; Frøjd, Elise Koppang (2016). How courts protect human rights by comparing cases. ScienceNordic.com.
http://sciencenordic.com/how-courts-protect-human-...

Frøjd, Elise Koppang; Karv, Hanna (2014). - Jussen kan gi oss bærekraftig utvikling.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig