English version
Helene Trengereid Tempero

Helene Trengereid Tempero

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Helbekkmo, Elin; Tempero, Helene Trengereid ; Sollesnes, Ragnhild; Langeland, Eva (2021). ‘We expected more about sex in the sex week’ - A qualitative study about students’ experiences with a sexual health education programme, from a health-promotion perspective. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1963035Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig