English version
Hanne Maanum

Hanne Maanum

Kort om

Jeg jobber i Erasmus+ teamet ved Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv. Mine arbeidsoppgaver omfatter administrasjon og koordinering av EU midler gjennom Erasmus+ programmet, og jeg koordinerer stipendadministrasjon knyttet til ansatt- og studentmobilitet. Jeg kan bidra med rådgiving og oppfølging på bruk av EU midler gjennom Erasmus+ programmet, spredning av informasjon om aktuelle utlysninger, og veiledning av vitenskapelige og administrativt ansatte som søker på utlysninger innenfor Erasmus+ programmet. Jeg er kontaktperson for internasjonale fellesgrader som Erasmus Mundus Master Degree og Nordic Master Programme, og kan veilede om retningslinjer og kriterier for de ulike internasjonale fellesgradene. Jeg er verneombud for avdeling for utdanning, og ivaretar de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I tillegg er jeg lokalt hovedverneombud for FA, følger opp verneombudene lokalt, og er verneombudenes representant i LAMU.

Administrative arbeidsområder

Organisasjonsutvikling   Arbeidsmiljø   Internasjonalisering   Internasjonalt samarbeid   Mobilitet   Utveksling   Erasmus+   Fellesgrader