English version
Hanne Maanum

Hanne Maanum

Kort om

Jeg jobber i Erasmus+ teamet ved Seksjon for internasjonalisering, og arbeider med administrasjon og koordinering av EU midler gjennom Erasmus+ programmet, herunder ansatt- og studentmobilitet.

Jeg er kontaktperson for internasjonale fellesgrader som Erasmus Mundus Joint Master Degree og Nordic Master Programme, og kan veilede om retningslinjer og kriterier for de ulike internasjonale fellesgradene.

Blant arbeidsoppgavene er rådgiving og oppfølging når det gjelder strategisk bruk av EU midler gjennom Erasmus+ programmet, spredning av informasjon om aktuelle utlysninger, og veiledning av vitenskapelige og administrativt ansatte som søker på utlysninger innenfor Erasmus+ programmet.

Administrative arbeidsområder

Internasjonalisering   Internasjonalt samarbeid   Mobilitet   Utveksling   Erasmus+   Fellesgrader