English version
Ina Tandberg

Ina Tandberg

Kort om

Utdannet statsviter med organisasjons- og ledelsesfag, menneskerettigheter og russisk i fagkretsen.

Lang erfaring fra studentpolitisk arbeid på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Jeg var leder i Studentenes Landsforbund, styremedlem hos bl.a UHR, SAIH, SO, SIU og UiT og sakkyndig hos NOKUT ved tilsyn med kvalitetssikring og institusjonsakkreditering. Har solid erfaring fra politisk påvirkningsarbeid på kommunalt, fylkeskommunalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Erfaring fra universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet, hvor jeg hadde ansvar for bl.a CRIStin. Jeg har også arbeidet i divisjonen for kompetanse og personell i Helsedirektoratet, som divisjonskoordinator og jeg ledet en arbeidsgruppe som utarbeidet en modell for å beregne omfang av utdanning utenfor EØS.

Ansvarsområder
- Prosjektleder for universitetssatsningen
- Faglig lederstøtte for rektor
- Analysearbeid
- Myndighetskontakt
- Ansvar for rektorat-direktørmøtet (RD-møtet).

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Salvesen, Helge; Øgaard, Torvald; Wedel, Maria Knutson; Cornér, Solveig; Tandberg, Ina; Malnes, Magnus (2013). NOKUTs tilsynsrapporter: NTNU. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. 42 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig