English version
Jakob Utgård

Jakob Utgård

Fagområder

Emner

Markedsføring   Bærekraft   Forretingsetikk

Vitenskapelige publikasjoner

Utgård, Jakob (2023). Environmental certifications and customer satisfaction: evidence from kindergartens. Management of Environmental Quality (MEQ).
https://doi.org/10.1108/MEQ-12-2022-0335

Utgård, Jakob (2019). Regulering for bærekraft? Effektene av pliktig samfunnsansvarsrapportering. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
https://www.magma.no/regulering-for-barekraft

Gaustad, Tarje; Utgård, Jakob; Fitzsimons, Gavan J. (2018). When accidents are good for a brand. Journal of Business Research.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.040

Utgård, Jakob (2018). Retail chains’ corporate social responsibility communication. Journal of Business Ethics. Vol. 147.
https://doi.org/10.1007/s10551-015-2952-2

Utgård, Jakob; Nygaard, Arne; Dahlstrøm, Robert (2015). Franchising, local market characteristics and alcohol sales to minors. Journal of Business Research. Vol. 68.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.010

Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (2012). En kunnskapsbasert varehandel. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Vol. 15.
http://www.magma.no/en-kunnskapsbasert-varehandelPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig