English version
Jennifer Drummond Johansen

Jennifer Drummond Johansen

Kort om

Barnevernspedagog. Master i psykososialt arbeid, studieretning vold og traumer. Phd-prosjekt om flyktningebarn i Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Jennifer Drummond ; Varvin, Sverre (2020). Negotiating identity at the intersection of family legacy and present time life conditions: A qualitative exploration of central issues connected to identity and belonging in the lives of children of refugees. 9 s. Journal of Adolescence. Vol. 80.
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.01.016

Johansen, Jennifer Drummond ; Varvin, Sverre (2019). “I tell my mother that … sometimes he didn’t love us—Young adults’ experiences of childhood in refugee families: A qualitative approach. Childhood. Vol. 26.
https://doi.org/10.1177/0907568219828804

Johansen, Jennifer Drummond ; Varvin, Sverre (2018). Barn av flyktninger - Hvordan klarer de seg i Norge?. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Red.). Migrasjon, helse og profesjon. s. 122-141. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig