English version
Johnny Andreassen

Johnny Andreassen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Sørebø, Anne Mathisrud; Andreassen, Johnny; Karlsson, Roger (2005). The Expectation-Confirmation Model of IS continuance: A replication in a scandinavian e-bank context. Resources Mangement Association International Conference.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig