English version
Jorid Bodin

Jorid Bodin

Kort om

Er daglig leder i sikresiden.no. Det er en nasjonal løsning som alle universiteter og høgskoler samt endel forskningsvirksomheter bruker for å øke ansatte og studenters handlingskompetanse innen sikkerhet. Har jobbet med sikkerhet i ulike roller siden 2001: informasjonssikkerhet, personvern, fysisk sikring og beredskap. Er Cand. Scient i informatikk fra UiO.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bodin, Jorid ; Jenssen, Astrid; Szefler, Aleksandra T.; Korten, Jens Uwe (1992). Med verden på skrivebordet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig