English version
Jon Samseth

Jon Samseth

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Røkenes, Kjersti; Panjwani, Balram; Lund, Berit Floor; Samseth, Jon (2017). MODELLING OF INTERACTION BETWEEN TURBINES AND TERRAIN WAKES USING PRAGMATIC APPROACH. Olsen, Jan Erik; Johansen, Stein Tore (Red.). Progress in Applied CFD – CFD2017 Selected papers from 12th International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries. s. 29-36. SINTEF akademisk forlag.
http://hdl.handle.net/11250/2465638

Gaines, Michelle K.; Smith, Steven D.; Samseth, Jon ; Khan, Saad A.; Spontak, Richard (2010). Nanoparticle Network Formation in Nanostructured and Disordered Block Copolymer Matrices. 7 s. Nanoscale Research Letters. Vol. 5.
https://doi.org/10.1007/s11671-010-9775-y

Shao, Lei; Samseth, Jon ; Hagg, May-Britt (2009). Crosslinking and Stabilization of Nanoparticle Filled Poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) Nanocomposite Membranes for Gas Separations. 11 s. Journal of Applied Polymer Science. Vol. 113.

Shao, Lei; Samseth, Jon ; Hägg, May-Britt (2009). Crosslinking and stabilization of nanoparticle filled PMP nanocomposite membranes for gas separations. 8 s. Journal of Membrane Science. Vol. 326.

Shao, Lei; Samseth, Jon ; Hagg, May-Britt (2009). Crosslinking and Stabilization of Nanoparticle Filled Poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) Nanocomposite Membranes for Gas Separations. 11 s. Journal of Applied Polymer Science. Vol. 113.
https://doi.org/10.1002/app.30320

Shao, Lei; Samseth, Jon ; Hagg, May-Britt (2008). Crosslinking and stabilization of high fractional free volume polymers for gas separation. International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 2.
https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2008.04.005

Shao, Lei; Samseth, Jon ; Hagg, May-Britt (2008). Crosslinking and Stabilization of High Fractional Free Volume Polymers for Gas Separations. International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 2.

Shao, Lei; Samseth, Jon ; Hagg, May-Britt (2008). Crosslinking and stabilization of high fractional free volume polymers for gas separation. 10 s. International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 2.

Gaines, Michelle K.; Smith, Steven D.; Samseth, Jon ; Bockstaller, Michael R.; Thompson, R.B.; Rasmussen, Kim; Spontak, Richard (2008). Nanoparticle-regulated phase behavior of ordered block copolymers. 4 s. Soft Matter. Vol. 4.
https://doi.org/10.1039/b805540h

Samseth, Jon ; Shao, Lei; Hägg, May-Britt (2007). Effect of Plasma Treatment on Gas Permeability of Poly (4-methyl-2-pentyne) Membrane. 9 s. Plasma chemistry and plasma processing. Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig