English version
Karoline Ekeberg

Karoline Ekeberg

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ekeberg, Karoline ; Abebe, Dawit Shawel (2022). Kulturens rolle i diagnostisering av psykiske lidelser. Lundgren, Charlotte (Red.). Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. s. 315-319. Rådet for psykisk helse.

Ekeberg, Karoline ; Abebe, Dawit Shawel (2020). Mental disorders among young adults of immigrant background: a nationwide register study in Norway. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.
https://doi.org/10.1007/s00127-020-01980-zPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig