English version
Karen Elaine Aarnes

Karen Elaine Aarnes

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aarnes, Karen Elaine (2012). Dialogue strategies in professional encounters. Lagestad, Pål (Red.). Kommunikasjon og konflikthåndtering: Publikumsrettet arbeid i et politifaglig perspektiv. s. 161-186. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig