English version
Kari Risnes

Kari Risnes

Kort om

Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver knyttet til Seksjon for internasjonalisering.

Administrative arbeidsområder

Strategisk kommunikasjon   Internkommunikasjon   Studentinformasjon   Internasjonalisering   Sosiale medier

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Giri, Samita; Halvas-Svendsen, Tine; Rogne, Tormod; Shrestha, Sanu Krishna; Døllner, Henrik; Solligård, Erik; Risnes, Kari (2020). Pediatric Patients in a Local Nepali Emergency Department: Presenting Complaints, Triage and Post-Discharge Mortality. Global Pediatric Health . Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig