English version
Kersti Ahrén Heløe

Kersti Ahrén Heløe

Kort om

- Administrativ koordinator for PhD-programmet i Bibliotek- og informasjonsvitenskap
- Ansvarlig for eksamens- og praksisavvikling ved Institutt for Arkiv-, bibliotek og informasjonsvitenskap
- Bred erfaring fra Internasjonalt samarbeid og Joint Degrees

Administrative arbeidsområder

Eksamen   Klagesaker   Fellesgrader   Praksisadministrasjon