English version
Katja Muth

Katja Muth

Kort om

Rådgiving innenfor økonomi for institutt for produktdesign, budsjett og budsjettoppfølging, innkjøp under 100 000,00 NOK inkl. fakturabehandling, (gjelder ikke verkstedsmateriell) , prosjektøkonomi,
fakturabehandling og innkjøp for TKD's administrasjon og ledelse. Regnskap for Blaker Stiftelsen og Legat for studiestipend til videreutdanning.

Administrative arbeidsområder

Fakturabehandling   Innkjøp   Regnskap   Økonomi rapportering   Controlling