English version
Knut M. Nygaard

Knut M. Nygaard

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Økonomisk historie

Emner

Universell utforming   Skogbruk   Skipsfart   Isnæring   Teknologi

Vitenskapelige publikasjoner

Nygaard, Knut Michael (2022). Two conferences in the natural-ice trade. International Journal of Maritime History. Vol. 34.
https://doi.org/10.1177/08438714221080284

Nygaard, Knut Michael (2015). Interconnecting the British Empire: Swedish and Norwegian Shipping to South Africa,1850-1914. Kjerland, Kirsten Alsaker; Bertelsen, Bjørn Enge (Red.). Navigating Colonial Orders. Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. s. 38-54. Berghahn Books.

Nygaard, Knut Michael (2013). Linjefart i forhold til utviklingen av nordisk skipsfart 1900-1940. Sjøfartshistorisk årbok. Vol. 2011.

Nygaard, Knut Michael (2009). Norsk seilskipsfart på Sør-Afrika. Kjerland, Kirsten Alsaker; Rio, Knut Mikjel (Red.). Kolonitid : nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. s. 11-23. Scandinavian Academic Press.

Nygaard, Knut Michael (2005). Fra seilskip i trampfart til dampskip i linjefart, Fred. Olsens rederivirksomhet i forandringens tegn 1886-1904. Sjøfartshistorisk årbok. Vol. 2003.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig