English version
Knut M. Nygaard

Knut M. Nygaard

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Økonomisk historie

Emner

Universell utforming   Skogbruk   Skipsfart   Isnæring   Teknologi

Vitenskapelige publikasjoner

Nygaard, Knut M. (2023). The Norwegian Natural Ice Industry and Ice Exporter Thomas Johannes Wiborg (1870–1930). ISBN: 9788202831202. 241 s. Cappelen Damm Akademisk.

Nygaard, Knut Michael (2022). Two conferences in the natural-ice trade. International Journal of Maritime History. Vol. 34.
https://doi.org/10.1177/08438714221080284

Nygaard, Knut Michael (2015). Interconnecting the British Empire: Swedish and Norwegian Shipping to South Africa,1850-1914. Kjerland, Kirsten Alsaker; Bertelsen, Bjørn Enge (Red.). Navigating Colonial Orders. Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. s. 38-54. Berghahn Books.

Nygaard, Knut Michael (2013). Linjefart i forhold til utviklingen av nordisk skipsfart 1900-1940. Sjøfartshistorisk årbok. Vol. 2011.

Nygaard, Knut Michael (2009). Norsk seilskipsfart på Sør-Afrika. Kjerland, Kirsten Alsaker; Rio, Knut Mikjel (Red.). Kolonitid : nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. s. 11-23. Scandinavian Academic Press.

Nygaard, Knut Michael (2005). Fra seilskip i trampfart til dampskip i linjefart, Fred. Olsens rederivirksomhet i forandringens tegn 1886-1904. Sjøfartshistorisk årbok. Vol. 2003.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig