English version
Linda Hammerstrøm

Linda Hammerstrøm

Kort om

Offentlig godkjent radiograf
Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hammerstrøm, Linda ; Johannesen, Tone Strømme (2021). Blended learning approach to practical skills teaching for radiography students. Radiography Open. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/radopen.4623Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig