English version
Linda Larsen

Linda Larsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holt, Tonje; Larsen, Linda ; Helland, Maren Sand (2022). Den skjulte volden: foreldre og terapeuters rapportering av fysisk vold mellom foreldre. Fokus på familien. Vol. 50.
https://doi.org/10.18261/fokus.50.4.6Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig