English version
Lise Bakke Brøndbo

Lise Bakke Brøndbo

Kort om

Jeg jobber i Erasmus+ teamet ved Seksjon for internasjonalisering, og arbeider med administrasjon og koordinering av EU-midler gjennom Erasmus+ programmet. Som Erasmus + institusjonskoordinator er jeg ansvarlig for søknader om og rapporteringer på Erasmus + stipendmidler til DIKU (tidligere SiU).
Jeg er kontaktperson for prosjektutlysningene i Erasmus + programmet, f.eks. Erasmus + Strategic Partnerships, Erasmus + Knowledge Alliances, Erasmus + Capacity Building og Erasmus + Policy-utlysninger.
Blant arbeidsoppgavene er rådgiving og oppfølging når det gjelder strategisk bruk av EU-midler gjennom Erasmus+ programmet, spredning av informasjon om aktuelle utlysninger, og veiledning av vitenskapelige og administrativt ansatte som søker på utlysninger innenfor Erasmus+ programmet.
Jeg er også superbruker for utvekslingsmodulen i FS. Jeg veileder i bruken av modulen, registrerer avtaleporteføljen i FS, samt koordinerer bruken av SøknadsWeb for utreisende utvekslingsstudenter.

Administrative arbeidsområder

Internasjonalisering   Felles studentsystem FS   Erasmus+   Mobilitet   Internasjonalt samarbeid   Rapportering   Statistikk

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bakke, Lise; Nondal, Turid Johanne (2011). What is an Erasmus Intensive Program and how did we do it?. Erasmus Partner Week. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig