English version
Malin Johansson

Malin Johansson

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Flagstad, Øystein; May, Roelof Frans; Wärdig, Cecilia; Johansson, Malin ; Ellegren, Hans (2007). Hiovervåkning ved hjelp av DNAanalyse fra jervekskrementer vinteren 2006/2007. ISBN: 978-82-426-1860-3. 26 s. Norsk institutt for naturforskning.
http://hdl.handle.net/11250/2457095Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig