English version
Markus Penz

Markus Penz

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lu, I-Te; Ruggenthaler, Michael; Tancogne-Dejean, Nicolas; Latini, Simone; Penz, Markus ; Rubio, Angel (2024). Electron-photon exchange-correlation approximation for quantum-electrodynamical density-functional theory. Physical Review A (PRA). Vol. 109.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.052823Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig