English version
Michelle Storakeren

Michelle Storakeren

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Storakeren, Michelle ; Strype, Jon (2021). Studiebarometer-resultatene for annerledesåret 2020 (digitalt konferanseinnlegg). Politihøgskolens forskningskonferanse 2021: Politiutdanning i fortid, nåtid og framtid. Politihøgskolen.

Torvik, Cecilie; Simensen, Trond Kyrre; Storakeren, Michelle ; Tolloczko, Philip C. (2020). Hvordan skape meningsfulle sammenhenger ved hjelp av casebasert læring?. 9 s. Læring om læring. Vol. 4.
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/lol/article/viewPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig