English version
Mihaly Andras Csirik

Mihaly Andras Csirik

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Laestadius, Andre ; Csirik, Mihaly Andras ; Penz, Markus; Tancogne-Dejean, Nicolas; Ruggenthaler, Michael; Rubio, Angel; Helgaker, Trygve (2024). Exchange-only virial relation from the adiabatic connection. Journal of Chemical Physics. Vol. 160.
https://doi.org/10.1063/5.0184934

Tancogne-Dejean, Nicolas; Penz, Markus; Laestadius, Andre ; Csirik, Mihaly Andras ; Ruggenthaler, Michael; Rubio, Angel (2024). Exchange energies with forces in density-functional theory. Journal of Chemical Physics. Vol. 160.
https://doi.org/10.1063/5.0177346

Faulstich, Fabian M.; Kristiansen, Håkon Emil; Csirik, Mihaly Andras ; Kvaal, Simen; Pedersen, Thomas Bondo; Laestadius, Andre (2023). The S-diagnostic - an a posteriori error assessment for single-reference coupled-cluster methods. 14 s. Journal of Physical Chemistry A. Vol. 127.
https://doi.org/10.1021/acs.jpca.3c01575

Penz, Markus; Tellgren, Erik Ingemar; Csirik, Mihaly Andras ; Ruggenthaler, Michael; Laestadius, Andre (2023). The Structure of the Density-Potential Mapping. Part II: Including Magnetic Fields. ACS Physical Chemistry Au.
https://doi.org/10.1021/acsphyschemau.3c00006

Penz, Markus; Tellgren, Erik Ingemar; Csirik, Mihaly Andras ; Ruggenthaler, Michael; Laestadius, Andre (2023). The Structure of Density-Potential Mapping. Part I: Standard Density-Functional Theory. ACS Physical Chemistry Au. Vol. 3.
https://doi.org/10.1021/acsphyschemau.2c00069

Penz, Markus; Csirik, Mihaly Andras ; Laestadius, Andre (2023). Density-potential inversion from Moreau-Yosida regularization. Electronic Structure. Vol. 5.
https://doi.org/10.1088/2516-1075/acc626

Csirik, Mihaly Andras ; Laestadius, Andre (2023). Coupled-Cluster theory revisited: Part II: Analysis of the single-reference Coupled-Cluster equations. 38 s. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN). Vol. 57.
https://doi.org/10.1051/m2an/2022099

Csirik, Mihaly Andras ; Laestadius, Andre (2023). Coupled-Cluster theory revisited: Part I: Discretization. 25 s. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN). Vol. 57.
https://doi.org/10.1051/m2an/2022094

Homa, G.; Csordás, A.; Csirik, Mihály András ; Bernád, J.Z. (2020). Range of applicability of the Hu-Paz-Zhang master equation. Physical Review A (PRA). Vol. 102.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.022206Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig