English version
Monica Melhus

Monica Melhus

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Melhus, Monica (2023). Ethical Musicality. Trondalen, Gro (Red.). Ethical Musicality. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig