English version
Monica Knutsen De Figueroa

Monica Knutsen De Figueroa

Kort om

Internasjonal rekruttering og mottak
Rekrutteringsprosesser
Prosjektledelse
Employer Branding
On-boarding, OsloMet START
OsloMet Akademiet
Delprosjekteier i prosjekt for internasjonalisering
Forskningsmobilitet
MSCA
HR Center of Excellence - HRS4R
Charter & Code
Euraxess

Administrative arbeidsområder

Internasjonalisering   Rekruttering   Sosiale medier   Mobilitet   Prosjektledelse   Markedsføring   Forskningssamarbeid