English version
Monica Knutsen De Figueroa

Monica Knutsen De Figueroa

Kort om

Mottakskontoret
OsloMet International Staff Services (OMISS)
Internasjonal rekruttering og mottak
Rekrutteringsprosesser
Prosjektledelse
Employer Branding
On-boarding, OsloMet START
OsloMet Akademiet
Delprosjekteier i prosjekt for internasjonalisering
Forskningsmobilitet
MSCA
HR Center of Excellence - HRS4R
Charter and Code
Euraxess

Administrative arbeidsområder

Internasjonal administrativ koordinator   Strategisk kommunikasjon   Sikkerhet   Eksterne relasjoner   Forskningssamarbeid   Velferd   Rekruttering   Kompetanseutvikling   Oversettelse   Nettpublisering   Konferanser   Organisasjonsutvikling   Arrangementer   Tilsettinger   Sakkyndig vurdering   Karriereutvikling   Internasjonal rekruttering   Internasjonalt samarbeid   Organisasjonsutvikling   EU   Internasjonalisering   Rekruttering   Sosiale medier   Mobilitet   Prosjektledelse   Markedsføring