English version
Morteza Amari

Morteza Amari

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Amari, Morteza ; Hjardemaal, Finn Rudolf (2012). Følgeforskning av "Nettbasert masterstudium i Formgiving, kunst og håndverk". 44 s. Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg.
https://hdl.handle.net/11250/2649315Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig