English version
Morteza Amari

Morteza Amari

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Amari, Morteza; Hjardemaal, Finn Rudolf (2012). Følgeforskning av "Nettbasert masterstudium i Formgiving, kunst og håndverk". 44 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig