English version
Morten Skaug

Morten Skaug

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Laupsa, Marie; Freyr, Tor; Skaug, Morten (2023). Sosial handlingskompetanse – sosial og faglig læring i sammenheng: Et samarbeidsprosjekt mellom Kuben videregående skole, Utdanningsetaten i Oslo og Høgskolen i Østfold. 29 s. HiØ Videre.

Sivertsen, Trygve; Juliussen, Kirsti Merethe; Siqveland , Arvid; Steinsvåg , Anne Grethe; Baraas , Rigmor C.; Bugge, Thorleif; Stang, Ingun; Imset, Marius; Biørnstad, Henrik; Skaug, Morten ; Kjølaas, Kjell Ove; Hellesvik , Marit; Nordbakke, Monica; Husa, Svein; Herrouni, Latif El (2011). Fusjonsutredningen - rapport ekstern samhandling - utredningsgruppe III. 34 s. Oslofjordalliansen.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig