English version
Nabil Mounzir Safadi

Nabil Mounzir Safadi

Kort om

Faggruppeleder systemutvikling

Administrative arbeidsområder

Camunda   Risikovurdering   Risiko og sårbarhetsanalyse   Organisasjonsutvikling   Public 360   Systemadministrasjon   Systemutvikling   Webutvikling   Løsningsarkitekt   Digitalisering   Digital rådgiving   Prosjektledelse