English version
Nina Riege

Nina Riege

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Riege, Nina Ragnhild Margrethe Eskild (2018). Hva er behovet for forskerstøtte? - en studie fra Forsvarets høgskole. 58 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig