English version
Olav Hove

Olav Hove

Vitenskapelige publikasjoner

Hove, Olav (2002). Brukermedvirkning – hindringer og muligheter. Embla nr. 2, 2002. Embla.

Hove, Olav (1998). Komparativ sosialhjelpsforskning - et område i utvikling. Embla nr. 6, 1998. Embla.

Fridberg, Torben; Hove, Olav (1993). Who are the poorest? In: Fridberg, Torben (ed): On Social Assistance in the Nordic Capitals. ISBN: 87-7487-468-3. 15 s. Socialforskningsinstituttet.

Hove, Olav (1992). Klageretten i Oslo en illusjon?. Sosionomen.

Hove, Olav (1991). Fattigdom blant langtidsmottakere av sosialhjelp i Norden. Nordisk sosialt arbeid.

Hove, Olav (1986). Organisering av kommunenes helse- og sosialsektor. Integrasjonseksplosjon!. Sosionomen.

Hove, Olav (1986). Forvaltning og behandling og den økonomiske sosialhjelpen. Sosionomen.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig