English version
Oscar-Torjus Utaaker

Oscar-Torjus Utaaker

Kort om

Jeg arbeider som rådgiver i studieadministrasjonen ved institutt for produktdesign, hvor mine hovedansvarsområder er:

- Administrasjon av studiesaker og oppfølging av studenter
- Studenthenvendelser og studentveiledning
- Registrering og oppfølging i studieadministrative systemer
- Eksamensarbeid
- Vitnemålsarbeid
- Koordinere instituttets internasjonaliseringsarbeid
- Veilde og bistå inn- og utreisende studenter

Administrative arbeidsområder

Eksamen   Felles studentsystem FS   Klagesaker   Studieveiledning   Internasjonal administrativ koordinator