English version
Øyvind Paulsrud

Øyvind Paulsrud

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Molund, Marius; Paulsrud, Øyvind ; Husebye, Elisabeth Ellingsen; Nilsen, Fredrik Andre; Hvaal, Kjetil (2014). Results after gastrocnemius recession in 73 patients. Foot and Ankle Surgery. Vol. 20.
https://doi.org/10.1016/j.fas.2014.07.004

Hoelsbrekken, Sigurd Erik; KAUL, JENSSEN KJERSTI; MØRCH, THALE; Vika, Håvard; Clemetsen, Torkil; Paulsrud, Øyvind ; Petursson, Gunnar; Stiris, Morten Georg; Strømsøe, Knut (2013). Nonoperative Treatment of the Medial Malleolus in Bimalleolar and Trimalleolar Ankle Fractures: A Randomized Controlled Trial. 5 s. Journal of Orthopaedic Trauma. Vol. 27.
https://doi.org/10.1097/BOT.0b013e31828e1bb7

Hoelsbrekken, Sigurd Erik; Opsahl, Jan-Henrik; Stiris, Morten Georg; Paulsrud, Øyvind ; Strømsøe, Knut (2012). Behandlingssvikt ved osteosyntese av lårhalsbrudd. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 132.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.11.0715Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig