English version
Randi Utstrand

Randi Utstrand

Kort om

Jeg er ansatt i et engasjement høsten 2023 for å bidra i det viktige arbeidet som Sikresiden.no står for. Jeg har jobbet i UH-sektoren siden 2008, og med sikkerhet og beredskap siden 2015. Med en bakgrunn fra organisasjonspsykologi er min tilnærming hovedsaklig innenfor de organisatoriske og menneskelige områdene. 

Tidligere arbeidsgivere er Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU, Sikt og SINTEF.   Besøk meg gjerne på LinkedIn på www.linkedin.com/in/randi-utstrand-49078b26